Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ประธานอนุกรรมาธิการติดตามเร่งรัดเสนอแนะการปฏิรูปประเทศด้านการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และ เป็น ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมคณะ

โดยมี ดร วณี ปิ่นประทีป อนุกรรมาธิการติดตามเร่งรัดเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ ด้านการแก้ความยากจน นายบรรหารบุญเขต อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ของประชาชน นายสุรพงษ์ พรมเท้า อนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้เดินทางมาคุยและดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าหญ้า โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหญ้า นายบรรณกร เสือสิงห์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และบรรยาย มีอดีตนายอำเภอ ชาติชาย เพชระบูรณิน กำนันบุญธรรม สอนบุญมา ผู้ใหญ่ณิชชารีย์ หลิมวิลัย และนางสาวรุ่งพิทยา คณะช่างสาธารณสุขอำเภอเขาค้อร่วมบรรยาย เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจาก พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวประมาณ 2 ล้านกว่าคนต่อปี จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการแก้ไขโดยชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่น

ร่วมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ อีกทั้งยังได้มีการพูดคุยถึงเรื่องขยะที่เกิดขึ้น โดยขยะส่วนมากมาจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและรีสอดต่างๆ โดยเจ้าของพื้นที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะกลับไปด้วยเป็นต้น อีกปัญหาหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของที่ดินสิทธิทำกินของชาวอำเภอเขาค้อจึงฝากให้นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาได้นำปัญหาที่ได้รับ จากพื้นที่เข้าไปนำเสนอ เพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่อำเภอเขาค้อและภูทับเบิกหลังจากนั้นได้มีการเดินทางไปดูพื้นที่จริง เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง เพื่อนำไป เสนอกับคณะรัฐมนตรีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป