Uncategorized ข่าว เชียงราย

ขนส่งจังหวัดเชียงรายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดเชียงรายด้วยการเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

ขนส่งจังหวัดเชียงรายตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบก และจังหวัดเชียงรายด้วยการเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับนโยบายในการกวดขันต้นเหตุที่ทำให้เกิดค่ามลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขอนามัยของประชาชน โดยตรวจเข้มด้านไอเสียควันดำ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้วยการเร่งแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดควันดำอย่างเข้มข้นอย่างจริงจัง ณ ถนนเวียงบูรพา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 8-9 (หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล่า) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (มุ่งหน้าไปสนามบิน) โดยเน้นการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เพื่อให้การดำเนินการตรวจค่าควันดำให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และควบคุมมิให้มีรถที่ค่าควันดำเกินกำหนดออกไปใช้งานบนท้องถนน

โดยการนี้ ได้จัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันจับกุมรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนในเขตเทศบาลนครเชียงราย และถนนสายหลัก สายรองที่เข้าสู่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะกระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

จากการเข้มงวดกวดขัน ได้มีการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 พบว่า ตรวจสอบรถตามกฎหมายรถยนต์ จำนวน 254 คัน พบรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการออกใบสั่งทั้งหมด มีการตรวจรถตามกฎหมายการขนส่งทางบก จำนวน 281 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 1 ราย ซึ่งทางผู้ตรวจการ ได้ดำเนินการออกคำสั่งของผู้ตรวจการพร้อมคำสั่งนายทะเบียน ให้นำรถคันดังกล่าวเข้ารับการตรวจสภาพ และพ่นเครื่องหมาย คำว่า “ห้ามใช้” ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งฯ จะได้ควบคุม กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/10/62