Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-สหกรณ์โคนมสอยดาว จ.จันทบุรีจัดประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

จันทบุรี-สหกรณ์โคนมสอยดาว จ.จันทบุรีจัดประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

พร้อมแจงยอดเงินหมุนเวียน 240 ล้านบาท มีผลกำไรมากกว่าปีที่แล้ว 40 ล้านบาท ปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกได้ถ้วนหน้า
ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมใหญ่ประจำปี 2562 โดยมีนายวินนา ศรีสงคราม ประธานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด นำคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และข้าราชการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมมีวาระสำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิ ผลการดำเนินงานตลอดปี 62 ที่สหกรณ์ประสบความสำเร็จถือเป็นสถาบันทางการเงินชุมชนที่มียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า 240 ล้านบาท มีผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิก และ เงินกู้เฉลี่ยคืนมากกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ายอดกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ทำให้เห็นถึงการบริหารงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก โอกาสนี้ คณะกรรมกาสหกรณ์ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร – หลาน สมาชิก จำนวน 30 ทุน

ทุนละ 1,000 บาท และมีการมอบรางวัลแก่สมาชิกที่โชคดีหลายรายการ อาทิ ทองรูปพรรณ , เครื่องซักผ้า, หม้อหุงข้าว , พัดลม , ทีวี , เครื่องตัดหญ้า , กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว รวมทั้งข้าวสาร และได้มีการนำผลกำไรตอบแทนคืนสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสอยดาว เป็นเงิน 50,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก