Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมผ่าน VCT กับกองทัพภาคที่ 3 ยกระดับความเข้มข้นพร้อมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 19

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมผ่าน VCT กับกองทัพภาคที่ 3 ยกระดับความเข้มข้นพร้อมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 19

เช้าวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน และรับทราบผลการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมี นายสุรศักดิ์ วณิชอนุกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานนำคณะทำงานร่วมการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยครั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันร่วมกับ 17 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับจังหวัดเชียงราย ในห้วง 2 วัน ที่ผ่านมา (11-13 กุมภาพันธ์ 2563) ในบริเวณตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มีค่า PM 2.5 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบริเวณอำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 เกิน ค่า 50 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 2 จุด ในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย

โดยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจและการขอความร่วมมือประชาชน งดหรือหลีกเลี่ยงการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร มีการจัดกำลังพลออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ จัดกำลังพลเตรียมปฏิบัติการเผชิญเหตุและดับไฟทันทีที่เกิดเหตุ รวมทั้ง มีการตรวจวัดค่าควันดำของรถบรรทุกและรถโดยสาร ตรวจควบคุมการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท พร้อมกันนี้ ได้จับกุมดำเนินคดีกับผู้ทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ พ.ศ. 2484 จำนวน 1 ราย และ พ.ร.บ. จารจรฯ จำนวน 51 รายอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/02/63