Reporter&Thai Army

“บริจาคโลหิต ต่อชีวิต ช่วยเหลือประชาชน”

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 66 เวลา 0900 ร.17 จัดกำลังพลของหน่วย จำนวน 7 นาย บริจาคโลหิตให้กับ นาง คำ ค้ำจุน อายุ 85 ปี มารดาของ พ.ต. บุญเลิศ ค้ำจุน ฝอ.1 ร.17 ซึ่งป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร ณ รพ.พะเยา อ.เมือง จว.พ.ย. ปริมาณโลหิต จำนวน 3,150 มิลลิลิตร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย