Reporter&Thai Army

‘’ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน‘’

เมื่อ 14 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ชป.กร.ร.17 พัน.4(ประจำอำเภอ) เข้าร่วมกิจกรรม ของทางอำเภอเชียงคำ “เอามื้อสามัคคี แปลงโคกหนองนา โมเดล” โดยมีกิจกรรมดังนี้
(1) กิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกแดงอินโด
(2) กิจกรรมสร้างสะพานไม้ไผ่ข้ามคลองไส้ไก่
(3) กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน
โดยมี นาย ธวัช จรัสวรภัทร นอภ.เชียงคำ เป็นประธานในพิธี ณ บ้านฐานพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย