ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พระครูมงคลศีลวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมด้วย พระครูพิทักษ์อรัญวัตร พระครูอัมพวนานุรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าคณะตำบล พระสังฆาธิการ พระเลขานุการฯ ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2566 ณ สนามสอบ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเเมืองมา