ข่าวกระแสสังคม

คึกคัก ยังไม่หมด ขบวนแห่กระทง ยุด 4.0 นั่งกระทงรถซาเล้ง นางนพมาศสูงอายุ 60 อัฟสืบสานประเพณีลอยกระทงพื้นบ้าน

คึกคัก ยังไม่หมด ขบวนแห่กระทง ยุด 4.0 นั่งกระทงรถซาเล้ง นางนพมาศสูงอายุ 60 อัฟสืบสานประเพณีลอยกระทงพื้นบ้าน

ชาวบ้านหมู่บ้านซ่อน ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกแต่งเป็นกระทงอย่างสวยงาม รวมทั้งมีการประกวดนางนพมาศที่ใช้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีในการนั่งกระทงจำนวน6คุ้มของหมู่บ้าน
ขบวนแห่กระทง ที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกแต่งเป็นกระทงรวมทั้งนางนพมาศที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จาก 6 คุ้ม ใน1หมู่บ้านคือบ้านซ่อน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถูกเคลื่อนไปตามถนน ภายในพื้นที่ตำบล ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงแบบพื้นบ้านโบราณ ที่ทางชาวบ้านและศรัทธาบ้านซ่อน ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงที่เป็นแบบโบราณเรียบง่าย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่เป็นการตกแต่งขบวนกระทงของแต่ละชุมชน นอกจากนั้นยังใช้นางนพมาศที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เข้าทำการ เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงดังกล่าว ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการจัดงานและสร้างความสนุกสนานแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก
โดยประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านของชาวตำบลแม่นาเรือ ได้จัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่กระทงที่ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างในการประดับเป็นกระทง นอกจากนั้นยังได้มีการประกวดนางนพมาศที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งการแสดงรำวงพื้นบ้านโดยมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง