เกษตรกร

“โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา”

“โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา” ขอบคุณท่านเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร”นครศรีธรรมราช” ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา โดยประสานให้เทศบาลตำบลอุ่มเม้า นำข้าวสารหอมมะลิแท้จากจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลอุ่มเม้า ไปจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในเขตเทศบาลนครจำนวน 15 ตัน ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ไปให้การอุดหนุนซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้ 105 จากจังหวัดร้อยเอ็ด”ดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้”แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของโลก ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคมนี้… เราเป็นผู้ผลิตเอง กำหนดราคาขายเอง จึงเน้นที่คุณภาพและขายราคาถูก