Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมกับ นายสมภาคย์ บุญฉาบพา เกษตรอำเภอพรหมพิราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม และประชาชนจิตอาสา อ.พรหมพิราม จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ

เมื่อ 230930 พ.ย.61 ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ร้อย.รส.ที่ 1 (ป.4 พัน.104) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร่วมกับ นายสมภาคย์ บุญฉาบพา เกษตรอำเภอพรหมพิราม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมพิราม ฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม และประชาชนจิตอาสา อ.พรหมพิราม จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องต่าง ๆ ณ ห้องประชุมที่ทำการเกษตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีพี่น้องประชาชนมาร้องเรียน ร้องทุกข์ 2 เรื่อง 

1.ชาวบ้านหมู่.7 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ร้องเรียนว่าถนนสายหนองไผ่-หนองห้าง ในพื้นที่หมู่.5,7 ต.ตลุกเทียม ชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้สัญจรลำบาก หลังจากรับเรื่องร้องเรียน แล้ว ชุดดำรงค์เคลื่อนที่ และคณะ ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและส่วนที่รับผิดชอบให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขต่อไป
2.ชาวบ้านหมู่.5 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ต้องการไฟฟ้า3เฟชเพื่อใช้สูบน้ำในการเกษตรโดยชาวบ้านเจาะบ่อบาดาลไว้แล้วในพื้นที่จำนวน10บ่อ และเคยทำเรื่องแจ้งไปที่การไฟฟ้าพรหมพิราม แล้วและทางการไฟฟ้าพรหมพิรามได้เข้ามาสำรวจและจะทำเรื่องเพื่อของบเพื่อดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะทาง 2 ก.ม. หลังจากรับเรื่องร้องเรียน แล้ว ชุดดำรงค์เคลื่อนที่ และคณะ จะดำเนินการประสานกับการไฟฟ้าพรหมพิราม เพื่อติดตามขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป