Reporter&Thai Army

“ ทหารพรานใต้ เสริมสุขภาพ สร้างรอยยิ้มให้ประชา ” ผบ.ทหารพราน 33 จัดทีมแพทย์ทหารออกดูแลราษฎร์

“ ทหารพรานใต้ เสริมสุขภาพ สร้างรอยยิ้มให้ประชา ” ผบ.ทหารพราน 33 จัดทีมแพทย์ทหารออกดูแลราษฎร์

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 , เวลา 15.00 o. พันเอก ธีระยุทธ์ สายยืด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงาน, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เข้าพบปะราษฎรไทยพุทธและมุสลิม พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านกาสังใน หมู่ที่ 6 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการทางการแพทย์ให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย

 

Comments are closed.