ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร และพลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม่ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร และพลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม่ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ตามคำเชิญของวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยระหว่างการเดินทางเยือนราชสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ได้หารือข้อราชการกับนายเชคารด์ ลาร์เชร (Mr. Gérard Larcher) ประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายริชาร์ แฟร์ร็อง (Mr. Richard Ferrand) ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฝรั่งเศส และพบปะกับ Madam Jacky Deromedi ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส – เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องกันที่จะขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือโดยรอบด้านให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศ และมั่นใจว่าการเยือนในครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านนิติบัญญัติ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสในอนาคต ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ร่วมให้การรับรองคณะในระหว่างการเดินทางมาประชุมทวิภาคีครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน