Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมบ้านโครงการผู้ยากไร้

เมื่อ ๒๔๑๕๐๐ พ.ย. ๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมบ้านโครงการผู้ยากไร้ของ นายสมจิตร วัฒนสมบัติ ที่บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๔ บ.สันคู ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
– โดยในวันนี้ช่างได้นำดินเข้ามาถมบริเวณทางเข้าบ้าน และปรับสภาพพื้นที่ พร้อมทั้งเกลี่ยดินทำเป็นทางเข้าบ้าน เพื่อรองรับการเข้าทำงานของช่างต่อไป ความคืบหน้าของโครงการจะรายงานเพื่อทราบต่อไป