Reporter&Thai Army

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 เข้าร่วมพิธีพระราชทานผ้าห่มกันหนาว และกระเป๋ายาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี พร้อมจัดหน่วยแพทย์ พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นาย บำรุง สังข์ขาว รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ผาช้างน้อย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย