Reporter&Thai Army

ผบ.ร.17 พัน.3 ตรวจโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.66 เวลา 1330 ร.17 พัน.3 ผบ.ร.17 พัน.3 ตรวจโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย ดังนี้
-โครงการพระราชดำริฯ (เหนือเมฆฟาร์ม)
-ศูนย์การเรียนรู้ ” ทหารพันธุ์ดี”
-โครงการเกษตรแปลงใหญ่ (บ้านดิน),บ้านควายไทย
เพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย