ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

รองนายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการขององค์กรอิสระระดับพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. , ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 , ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.8) และผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง