Uncategorized ข่าว เชียงราย

รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

รองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมกับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมกับถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรับฟังการประชุม โดยสรุปการประชุม ได้แจ้งวาระสถิติอุบัติเหตุจราจรและการวิเคราะห์สาเหตุและสภาพปัญหาจากเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถิติการจับกุม 10 ข้อหาหลักในช่วง 7 วันระวังอันตรายโดยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม รายงานความพร้อมของจังหวัดที่เป็นปมการคมนาคมที่สำคัญจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้ว่าราชจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรายงานความพร้อมของจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงในปี 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

จากนั้น ได้พิจารณามาตรการเสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำให้การปฏิบัติงานเป็นการบูรณาการและใช้กลไกประชารัฐ เน้นด่านตรวจครอบครัว มีการซักซ้อมให้เกิดความมั่นใจ ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่สัญจรได้ปลอดภัย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายจุดเสี่ยง รวมทั้งป้ายบอกเหตุ ลดจำนวนอุบัติเหตุโดยให้นำสถิติย้อนหลัง 3 ปีมาเป็นตัวตั้ง เน้นพื้นที่เสี่ยงทั้งสีแดงและสีส้ม ใช้มาตรการเสริมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ย้ำให้ใช้แนวทางการบูรณาจากทุกภาคส่วน

ส่วนผู้อำนวยจิตอาสาพระราชทาน เชิญพระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนน ส่งจิตอาสาเข้ามาสนับสนุน พัฒนาศาสนสถาน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจรในการลดความเร็ว ลดความเสี่ยง และลดอัตราการเสียชีวิต ให้ประจำจุดบริการจุดตรวจสภาพรถ ร่วมการตรวจประจำจุดด่านชุมชน และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดดื่มแอลกอฮอล์ในการสัญจร ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งรถโรงครัวพระราชทานและจิตอาสาบริการประชาชนในการประกอบอาหารในจุดตรวจใหญ่ทั้ง 3 จุด ให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ ให้ติดตั้งป้ายจิตอาสาบริการประชาชนที่จุดปฏิบัติงานด้วย

ต่อด้วย เรื่องหารือและข้อสั่งการ สรุปได้คือ ให้ปฏิบัติด้วยความรอบคอบละเอียด แนะนำการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย กำชับจุดตรวจให้ตรวจสภาพผู้ขับขี่ หากพบให้ดำเนินคดีดำเนินการทางกฎหมาย ให้จิตอาสาประชาสัมพันธ์รณรงค์วินัยจราจรเป็นแบบอย่าง ทุกพื้นที่ที่มีการจัดนับถอยหลังให้เข้มในมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์เป็นพิเศษด้วย ให้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น และกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/12/62