ข่าว ร้อยเอ็ด

(ต.)รอบเมืองร้อยเอ็ดรับ”วุฒิบัตร”นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร 50 ชั่วโมง

(ต.)รอบเมืองร้อยเอ็ดรับ”วุฒิบัตร”นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร 50 ชั่วโมง

เมื่อเวลา.13.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2562 นางจิราวัลย์ ซาเหลา ผอ.กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักเรียนนักศึกษาที่ได้จบวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 50 ชั่วโมง วิชานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่15 มกราคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2562 สถานที่กศน.ตำบลรอบเมืองและกศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยในครั้งนี้มีผู้จบหลักสูตรจำนวน 19 คนมีรายชื่อดังนี้
1.นางพเยาว์ แน่นอุดร
2.น.ส.เปรมจิตร บุญสุข
3.น.ส.อารีย์ บุญสุข
4.น.ส.สังเวียน ดวงสมศรี
5.นางนิยม ช่างทำ
6.นางดารณี ศรีระษา
7.นางสายันต์ เปียอินทร์
8.น.ส.ทองสาย นามวงศ์ศรี
9.นางกำไล อินทะเสน
10.นางสมร สันทอง
11.นางคำบอน บุญวิเศษ
12.น.ส.บุญรอด บุญวิเศษ
13.น.ส.รุ่งมณี ณรงค์ชัย
14.นางจินตนา ณรงค์ชัย
15.นายธนภูมิ นิลพันธ์
16.น.ส.อารียา สุฉันทบุตร
17.น.ส.ณัฐกาญจ์ สันทอง
18.นางพลอย สันทอง
19.น.ส.นิตยา ไชยชนะ

ท่านผอ.กศน.ได้มอบวุฒิบัตรพร้อมให้กำลังใจทีมคณะครูนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ก่อนเดินทางกลับ

/////////^^^//^^^^^///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว Tiger news 101