ข่าว เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ขบวนแห่ รถ ของแต่ละอำเภอ แต่ละหน่วยงาน ร่วมขบวน อย่างอลังการ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ช่วงบ่าย ขบวนแห่ รถ ของแต่ละอำเภอ แต่ละหน่วยงาน ร่วมขบวน อย่างอลังการ


เวลาประมาณ 15.30 น ได้มีขบวน จากอำเภอต่างๆ ร่วมแห่ จาก หอโบราณคดี อินทราชัย ผ่านตัวเมือง เพื่อให้พี่น้อง ประชาชน ได้รับชมความสวยงาม ของขบวนแห่ แต่ละอำเภอ ไปจนถึงหน้างาน บริเวณศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนาย สืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารณ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ในการเปิดงาน
มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

มีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงการจัดงานในครั้งนี้ ว่ามีส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชน มาร่วมพิธี กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ องค์กร ภาคเอกชน และ สถานศึกษา รวมถึง อำเภอต่างๆทั้ง 11 อำเภอ ได้จัดริ้วขบวน งานมะขามหวาน ได้อย่างงดงาม และภายในงาน ในวันนี้ ได้มีการประกวด ขบวนรถ และการแสดง ของอำเภอต่างๆ อำเภอที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศได้แก่อำเภอหล่มเก่า จัดทีมงานโดย นายอำเภอ นางปิณฑิรา เก่งการพาณิชย์ งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดงาน ขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงาน ได้มีการจัดบูธ แสดงสินค้าต่างๆ บูธประชาสัมพันธ์ ของภาครัฐ และเอกชน การละเล่นต่างๆ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก และที่สำคัญ ร้านขายมะขาม

จึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน มาเที่ยวงาน มะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ. ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์