Reporter&Thai Army

” ฝายสร้างชีวิต ” ทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

” ฝายสร้างชีวิต ” ทหารจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 พันเอก เทพฤทธิ์ เรือนคำ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35 /ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วย พันเอก อุไร ศรีม่วงสุข หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 35 และ กรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎร บ้านน้ำหมัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค

โดยเฉพาะน้ำประปา ราษฎรจึงได้ขอรับการสนับสนุนกระสอบทราย จำนวน 400 ถุง ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าปลา , ชุมชน และ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่าปลา ร่วมทำการเสริมฝายกั้นน้ำ 2 แห่ง คือ บริเวณฝายหลังวัดน้ำหมัน และฝ่ายกั้นน้ำห้วยชมพู หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหมัน

จากนั้นได้ทำการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยชมพู เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำน้ำประปา ซึ่งฝ่ายชะลอน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ได้รับประโยชน์ถึง 111 ครัวเรือน