ข่าว ราชบุรี

ราชบุรี ตรุษจีน! ราชบุรีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดหนองตาหลวง จ.ราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก

ราชบุรี  ตรุษจีน! ราชบุรีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแห่ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดหนองตาหลวง จ.ราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่25 ม.ค. 63ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตามวัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่ประชาชนทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และ ชาวไทย ตลอดจนบรรดาทั่งท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ต่างพาครอบครัว ผู้สูงอายุและบุตรหลานใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะตามวัดวาอารามต่างๆ ที่ได้มีการจัดงานเทศกาลประจำปีโดยเฉพาะงานปิดทองฝังลูกนิมิตอย่างที่วัดหนองตาหลวง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้มีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต หลังจากก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ในวันที่ 23 ก.พ.2558 โดยใช้เวลา 2 ปีในการก่อสร้าง และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2561 กำหนดเขต กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร จึงได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมติ เพื่อให้ประชาชนสาธุชนได้มาเข้ามาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้ประกอบพิธีทำบุญทางศาสนา โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งพระครูไบฎีกาใจ จารุวโส เจ้าอาวาสวัดหนองตาหลวง ผู้จัดงาน ร่วมกันประกอบพิธี จากนั้นได้ร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 25 ม.ค.63 – 2 ก.พ.63 รวม 9 วัน 9 คืน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ได้ร่วมกันปิดทองลุกนิมิต ลูกปฐมฤกษ์ ที่ตั้งอยู่กลางอุโบสถ พร้อมทั้งไหว้พระประธาน พร้อมทั้งเดินปิดทองลูกนิมิตอีกจำนวน 8 ลูกตั้งอยู่รอบอุโบสถ รวมทั้งหมด 9 ลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563ส่วนงานปิดทองฝังลูกนิมิต เทศกาลตรุษจีนปี 2563 ที่จังหวัดราชบุรี มีด้วยกัน 4 วัด 1.วัดหทัยนเรศวร์ ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ 2.วัดหนองกวางใหม่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม 3.วัดเขางู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง 4.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ส่วนงานปิดทองหลวงพ่อทันใจและลูกนิมิตโบราณ เก่าแก่ ที่ วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน