จ.ราชบุรี/บริษัทราชบุรีเพาเวอร์​ จำกัด​ จัดสัมมนาโครงการ​ “สร้างสุขในงานสร้างสีสันในชีวิต”.


จ.ราชบุรี/บริษัทราชบุรีเพาเวอร์​ จำกัด​ จัดสัมมนาโครงการ​ “สร้างสุขในงานสร้างสีสันในชีวิต”.

เมื่อวันที่24 ธ.ค.2562ที่ห้องประชุมโรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง​ จ.ราชบุรี​ นายบุญชัย​ เลิศถาวรธรรม​ กรรมการผู้จัดการบริษัทราชบุรีเพาเวอร์​ จำกัด​เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาในหัวข้อเรื่อง​ “สร้างสุขในงานสร้างสีสันในชีวิต” มีสื่อมวลชน​. ผู้นำชุมชน.บริเวณรอบโรงไฟฟ้า​บริษัทราชบุรีเพาเวอร์​ จำกัด​เข้าร่วมสัมมนา

​ โดยมี​พ.อ.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์​ ตั้งคณา ประธานกรรมการบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม​เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านการมีความสุขกับการทำงานและเป็นสีสันแก่ชีวิต​ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม​ได้รับความรู้ในการทำงานอย่างไรให้มีความสุขอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีแก่องค์กรผู้นำชุมชนอันจะเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้านสื่อสารมวลชนและชุมชนให้ได้รับความรู้นำไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,