ข่าว ยโสธร

ยโสธร “กุดชุมประชุมเตรียมความพร้อมงานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร”

25 มกราคม 2567 เวล13.30 น.ที่ห้องประชุมอำเภอกุดชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายอดิศักดิ์ นามวงค์ นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานการประชุม การจัดงานพัฒนาและยกระดับงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร” ประจำปีงบประมาณ 2567

ในการประชุมครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นการมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดังนี้
1.ขบวนแสดงตำนาข้าวอินทรีย์ :ทต.กุดพัฒนา

2.ขบวนผีตาแฮก:อบต.นาโส่

3.ขบวนบูชาข้าว:อบต.หนองหมี
4.ขบวนกุ้มข้าวใหญ่:อบ.โนนเปือย
5.ขบวนสู้ขวัญข้าว:อบ.ห้วยแก้ง
6.ขบวนพระแม่โพสพ:อบต.หนองแหน
7.ขบวนข้าวอินทรีย์:อบต.โพนงาม
8.ขบวนผ้าฝ้าย/ผ้ายกดอก:อบต.กำแมด
9.ขบวนทอเสื่อกก:อบต.คำน้ำสร้าง
10.ขบวนผลไม้/ธัญพืชอินทรีย์:อบต.กุดชุม

พร้อมจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวิถีอีสาน การตำข้าว-ตีข้าว-ส้มตำลีลา-บีบข้าวปุ้น-หุงข้าวโบราณ และมีนิทรรศการองค์ความรู้”ข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร”มีนางรำนักแสดงมากมาย กิจกรรมการจัดงานเริ่มงานวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 สร้างสรรค์วัฒนธรรม นำชุมชนมีร่วม สืบสานประเพณี อนุรักษ์วิถีของอีสาน

พลากร แก้วขวัญข้า