ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

นายอำเภอเกาะสมุย ปล่อยแถวระดมกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยวันฟูลมูนปาร์ตี้ 

24 มีนาคม 2567 ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วย นายอรุณ บุปผะโก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จัดเจ้าหน้าที่บูรณาการกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย , สภ.บ่อผุด , กอ.รมน ภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดปล่อยเรือ ” Full Moon Party ” ณ หาดริ้น ม.6 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องด้วยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางน้ำ โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ในเรื่อง
การประเมินร่างกายผู้ควบคุมเรือ ให้มีความพร้อมในการควบคุมเรือ ที่เกิดจากการดื่มสุราหรือสารเสพติดอื่นๆ  ใบอนุญาตใช้เรือไม่สิ้นอายุ  อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ เช่น เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ ไฟเดินเรือ  ผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือมีใบประกาศนียบัตรไม่สิ้นอายุ  ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพและเรือบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศ ข่าวพยากรณ์อากาศก่อนการเดินเดินเรือ และปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
และปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับ โปรแกรมการจัดกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้ ปี 2567 ของเกาะพะงันครั้งต่อไปจะตรงกับวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เลื่อนมาจากวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เลื่อนมาจากวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 เลื่อนมาจากวันออกพรรษา วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 วันลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 และ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 Full Moon Countdown Party