Reporter&Thai Army

ศอ.จอส.พล.ม.๑ (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 2๕ เม.ย. 62, 0900 ศอ.จอส.พล.ม.๑ (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันซ่อมแซมบ้าน นางสมศรี แพลาย ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) ที่ผ่านมา ณ หมู่ที่ 3 บ้านไร่
ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย