ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ปทุมธานี

เปิดงานกาชาดและของดีอำเภอบางกรวย นนทบุรี

25 เมษายน 67 ที่บริเวณสวนสาธารณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  ได้จัดงาน “กาชาดและของดีอำเภอบางกรวย” ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย วาตภัยและอุทกภัย และบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ เชิงสะพานพระราม 7 (ตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวที คอนเสิร์ต การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และที่สำคัญที่เป็นไฮไลต์ ของงาน มีการออกร้านนาวากาชาด โดยจะมีการออกรางวัลต่างๆ จากบ่อมัจฉา มหาสนุก ซึ่งรางวัลมีผู้บริจาคจากคนในพื้นที่บางกรวย เช่น รถจยย. พัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก

งานกาชาดอำเภอบางกรวย มีร้านค้ามาออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งของอุปโภค บริโภค กว่า 200 ร้าน ทั้งค้านค้าจากวิสาหกิจชุมชน ร้านค้าขากพัฒนาชุมชน จึงอยากเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ อ.บางกรวย และพื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยมชมงาน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 6 พ.ค. 67

สาโรจน์ สว่างศรี  รายงาน