Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กองพลทหารราบที่ 6 มอบบ้านให้แก่ทหารกองประจำการ ตามโครงการ 72 บ้าน ทหารไทย

24 พฤษภาคม 2567  พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัว พลทหารภาณุวัฒน์ สารทนงค์ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567ผลัดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 22 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการ 72 บ้าน ทหารไทย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี พันโท ศุภวัฒน์ นามม่อง ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

โดยกองพลทหารราบที่ 6 มีนโยบายให้หน่วยทหารดำเนินการเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้าน ให้กับครอบครัวทหารกองประจำการ มุ่งเน้นเป็นครอบครัวที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยหน่วยละ 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งพลทหาร ภาณุวัฒน์ สารทนงค์ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1 สังกัด กองพันเสนา รักษ์ที่ 6 ปกติอาศัย 6 คน ประกอบด้วย ยาย บิดา มารดา พี่ชาย และน้องสาว

ทั้งนี้สภาพบ้านเดิมหลังคาและผนังชั้นบน เกิดการชำรุด จึงอาศัยอยู่รวมกันบริเวณชั้นล่างของบ้าน และเนื่องด้วยไม่มีเงินทุนในการซ่อมปรุงบ้านพัก ส่งผลให้ครอบครัวและตนเองอาศัยอยู่ที่บ้านพักอย่างยากลำบาก ซึ่งได้ดำเนินการจัดชุดช่าง จากกองพันทหารช่างที่ 6 ร่วมกับ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ซ่อมปรับปรุงบ้านพัก เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567/ รวมเวลาดำเนินการ 20 วัน เป็นหลังที่ 34 ของโครงการฯ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย

สมนึก บุญศรี  รายงาน