Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ที่บริเวณรอบองค์พระพุทธกตัญญู วัดเกริ่นกฺฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับเมตตาจากพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนองค์กรภาครับและประชาชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่นของชุมชน โดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณวัด พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ และนอนพักค้างที่วัดเป็นเวลา 1 คืน โดยจะจัดกิจกรรมหมุนเวียนกันไป ณ วัดประจำอำเภอต่างๆ ก่อนวันจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561

สุภาวดี สมศรี
ส.ปชส.ลพบุรี-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน