สงขลา / สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา จัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 21


สงขลา / สะเดา เทศบาลเมืองสะเดา จัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 21 มีโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วม 19 แห่ง เพื่อปลูกฝังเยาวชน หันมาเล่นกีฬา สร้างความสามัคคี ส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

วันที่ 24 ก.ค. 62 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนเทศบาล และเอกชนในอำเภอสะเดา โดยมี โรงเรียนในตำบลสำนักขาม สำนักแต้ว และโรงเรียนเอกชน ที่เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมรวม 19 แห่ง โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24 – 25 ก.ค.นี้
โดยจัดให้มีขบวนพาเหรดของเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับประถม เดินสร้างสีสัน จากหน้าโรงเรียนขรรชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีวงดุริยางค์ของโรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ” และวงดุริยางค์จาก โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม บรรเลงเพลงนำขบวน โดยตลอดเส้นทางมีผู้ปกครอง และประชาชนจำนวนมาก ยืนเฝ้าดู บุตร หลาน เดินขบวนแห่ถือป้ายผ้า และแต่งแฟนซี สีสันสวยงาม สำหรับประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันวิ่งผลัด ฟุตบอล เปตอง ฟุตซอล ตะกร้อ แบดมินตัน และว่ายน้ำ แบ่งการแข่งขันประเภทกีฬาตามรุ่นอายุ
นาย สุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา บอกว่า การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชน ประจำปี นอกจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน สร้างความสามัคคี ให้กับหมู่คณะ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคน ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะปลูกฝังให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาตน พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปได้

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา รายงาน