Uncategorized

เจ้าคณะ. ภาค 11. พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ. วัดอัมพวัน ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

เจ้าคณะ. ภาค 11. พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ. วัดอัมพวัน ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด


วันนี้(24ส.ค.61) เวลา13.00 น.พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะ ภาค11. วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร ,พระเทพภาวนาวิกรม. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ,พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์,พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พร้อมด้วย ศิษย์ยานุศิษย์ ์ ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้มาร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดอัมพวัน. บ้านบะยาว ต.อุมเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เสร็จพิธี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะ ภาค 11 ได้นำเครื่องเซ่นไหว้บวงสรว , วัตถุมงคล งมามอบให้เจ้าภาพฝ่ายฆารวาส ตลอดจนชาวบ้านที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง