Uncategorized

พ่อเมืองตาก เปิดการแข่งขัน จักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561- นักปั่นกว่า 600 คนร่วมกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองตาก ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

พ่อเมืองตาก เปิดการแข่งขัน จักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561- นักปั่นกว่า 600 คนร่วมกิจกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองตาก ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17” ประจำปี 2561 ที่ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนักปั่นจักรยาน ถีบสองล้อไม่ง้อน้ำมันกว่า 600 คนเข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมา 17 ปี ซึ่งในปี 2561 นี้ ทาง นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก (กกท) ร่วมจัดการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขันปั่นจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขาฯถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ของจังหวัดตาก ที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยดึงดูดนักจักรยานและนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่เมืองตากทุกปี ทำให้มีความคึกคักมากขึ้นทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดตากมีความพร้อมในการต้อนรับและรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้มีการกระจายเศรษฐกิจและรายได้หลายล้านบาท

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่าเมืองตากมีธรรมชาติและความสวยสดงดงาม ตามคำขวัญที่ว่า “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” ซึ่งการแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ จึงเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดตากอย่างมาก นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตากที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องมา 17 ปี และมีนักปั่นจักรยานและนักท่องเที่ยวมาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ชาวเมืองตากขอต้อนรับนักแข่งขันทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก บนเส้นทางการแข่งขันประเภทเสือภูเขาทางไกล ที่มีความท้าทายในการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจุดปล่อยตัว หรือจุด Start ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเปลี่ยนจุด Finish เป็นที่บริเวณสันเขื่อนภูมิพล ซึ่ง กกท. ได้รับรองมาตรฐาน รวมทั้งความปลอดภัยของสนามแข่งขันเส้นทาง อีกทั้งยังมีการนำระบบ Chip Timing มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อความแม่นยำในการจับเวลาอีกด้วย สำหรับการแข่งขันในประเภทอื่น ๆ ยังคงใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทเสือภูเขาทางไกล ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากจังหวัดตาก ถึง สันเขื่อนภูมิพล 2.ประเภทเสือภูเขานานาชาติ Cross Country (เส้นทางแบบวิบาก) ระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล 3.ประเภทเสือภูเขานานาชาติครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร และ 4.ประเภทเสือท่องเที่ยวท้องถิ่น ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล ซึ่งในปี 2561 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 600 คน ซึ่งนอกจากนักปั่นได้ออกกำลังกายแล้วยังได้รับความสุขจากการปั่นจักรยานบนเส้นทางท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามนี้ด้วย อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดตาก นับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวช่วง “สิงหาพาแม่เที่ยว” นักกีฬาพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรม เพื่อสุขภาพและได้ท่องเที่ยว เป็นการออกกำลังกายเชิงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามคำขวัญจังหวัดตาก “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม”

//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน