Uncategorized

เพชรบูรณ์ :โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรมัย 100%

เพชรบูรณ์ :โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรมัย 100%

ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยร่วมกับ สภ.บึงสามพัน และนายวรวุฒิ เจนจบธรรม ผู้จัดการศูนย์ฮอนด้าห้างหุ้นส่วนจำกัดบึงสามพันเทรดดิ้ง ในฐานะองค์กรของรัฐและเครือข่ายภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนมาโดยตลอด จึงได้จัดให้มีโครงการรณรงค์ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% ขึ้น ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนจากโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ต่อเนื่อง 3 ปี ทุกฝ่ายในวันนี้จึงได้ร่วมบูรณาการรณรงค์ประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้รถได้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่รถอย่างถูกต้อง และปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายอย่างจริงจัง

ซึ่งในการนี้สมาคมฯ และห้างหุ้นส่วนจำกัดบึงสามพันเทรดดิ้ง ได้จัดหาหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน มอบให้กับผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 200 ใบ แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 160 ใบ เด็ก 40 ใบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

โดยมีนางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สวมหมวกนิรมัย 100% โดยขบวนขับไปตามถนนเส้นรอง ตลาดศิริวัฒนา ไปสิ้นสุดที่วัดบึงสามพันล่าง และวนกลับมายังที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์