สถานที่ท่องเที่ยว

สงขลา/สะเดา บรรยากาศประเพณีสารทเดือนสิบ ของชาวใต้ คึกคัก !! มีประชาชนออกมาร่วมทำบุญจำนวนมาก

สงขลา/สะเดา บรรยากาศประเพณีสารทเดือนสิบ ของชาวใต้ คึกคัก !! มีประชาชนออกมาร่วมทำบุญจำนวนมาก

วันนี้ 25 ก.ย.61 ที่ วัดศรีวิเทศสังฆาราม ม.2 ต.สำนักขาม สำนักงาน อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ออดมาร่วมทำบุญกีนอย่างล้นหลาม ภายในวัด มีพิธีทางสงฆ์ ตักบาตร ฟังพระ และ จุดเด่นภายในวัด คือ การชิงเปรต ซึ่งประเพณีสารทเดือนสิบ ของพี่น้องชาวใต้ มีมาตั้งแต่โบราณ สืบทอดกันมาจนรุ่นลูกรุ่นหลานชั่วอายุคน การทำบุญวันสารทเดือนสิบ หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วันชิงเปรตนั้น ในเดือนสิบ กันยายน มีการทำบุญที่วัด 2 ครั้ง

ครั้งแรก วันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันรับเปรต
ครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบเรียกว่า วันส่งเปรต
การทำบุญทั้งสองครั้ง เป็นการทำบุญที่แสดงถึง ความกตัญญูต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยอุทิศส่วนกุศล ไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิ เป็นคติของศาสนาพราหมณ์ ที่ผสมในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน นิยมไปทำบุญ ณ วัดที่เป็นภูมิลำเนาของตน เพื่อร่วมพิธีตั้งเปรต และชิงเปรตอาจสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ ณ ภูมิลำเนาของฝ่ายบิดาครั้งหนึ่ง ฝ่ายมารดาครั้งหนึ่ง จึงทำให้ผู้ที่ไปประกอบ อาชีพจากถิ่นห่างไกลจากบ้านเกิด ได้มีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์ และรู้จักวงศาคณาญาติเพิ่มขึ้น

+

 

 

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ข่าว/ภาพ