Uncategorized ข่าว จันทบุรี

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการซัก อบ รีด แบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมคืนคนดีสู่สังคม

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมให้บริการซัก อบ รีด แบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ ขยายโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เตรียมคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ ( 24 ก.ย.62 ) ที่แดน 7 ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้ประกอบการร้าน ซัก อบ รีด ในจังหวัดจันทบุรีร่วมเปิด โครงการ เรือนจัน ซัก อบ รีด ซึ่งเป็นบริการที่มุ่งเน้นฝึกอาชีพผู้ต้องราชทัณฑ์มีความรู้ในการประกอบอาชีพอิสระที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นการแบ่งเบาภาระของร้าน ซัก อบ รีด ภาคเอกชนที่รับงานขนาดใหญ่แล้วบริการลูกค้าไม่ทันสามารถมาใช้บริการซัก อบ รีด ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้ซึ่งไม่ได้เป็นการแย่งอาชีพ แทรกแซงการตลาด แต่เป็นการส่งเสริมแบ่งเบาผู้ประกอบการให้สามารถรับงานเพิ่มมากขึ้น และ บริการตามราคากลางของตลาดซัก อบ รีด ทั่วไป เน้นความสะอาด รวดเร็ว ทันใจ เบื้องต้นมีผู้ประกอบการร้าน ซัก อบ รีด ในจังหวัดจันทบุรีขอทำ MOU เพื่อนำเสื้อผ้า และ เครื่องนอนของลูกค้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เรือนจัน ซัก อบ รีด มีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ให้บริการรวม 5 เครื่อง เครื่องอบผ้า 5 เครื่อง มีการแบ่งแยกเครื่องที่รับงานภายนอก กับ เครื่องซักผ้าของภายในเรือนจำอย่างชัดเจน รวมทั้ง มี ผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นแรงงาน ฝึกประสบการณ์อาชีพรวม 30 คน ผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด ที่จะขยายงานของร้านตนเองสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรีตามราคาที่ตกลงกันในวันและเวลาราชการ ส่วนรายได้จากการให้บริการจะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ผู้ต้องราชทัณฑ์หลังพ้นโทษรวมทั้งเป็นสวัสดิการของผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในเรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก