Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ชลประธานขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังหลังปริมาณน้ำมีน้อย

พะเยา ชลประธานขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรังหลังปริมาณน้ำมีน้อย

ชลประทานพะเยา ต้องออกมาขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาอำเภอจุน ที่อยู่บริเวณแม่น้ำอิงและท้ายน้ำกว๊านพะเยา งดปลูกพืชฤดูแล้ง หรือทำนาปรังในปีนี้ หลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีปริมาณที่น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งเกรงว่าจะกระทบกับปัญหาภัยแล้งและอาจสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ทำช่วงฤดูแล้ง

นายปราโมกย์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา ต้องออกมาขอความร่วมมือกับ พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำกว๊านพะเยา และแม่น้ำอิง ซึ่งประกอบด้วยอำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว และอำเภอจุน ให้งดปลูกพืชฤดูแล้งหรือการทำนาปรังในปีนี้ไปก่อน หลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้สถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำเพียง 34 ล้านลูกบาศก์เมตร หากเทียบกลับทุกปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกันนั้นปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะมีถึง 60- 80 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะทำการปลูกพืชฤดูแล้งได้ และในปีนี้สถานการณ์น้ำแทบทุกแหล่งน้ำ ของจังหวัดพะเยา มีปริมาณน้ำเพียง 50% ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกร

ให้งดเว้นการปลุกพืชฤดูแล้งหรือข้าวนาปรัง เนื่องจากเกรงจะได้รับความเสียหายหากน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะกว๊านพะเยานั้น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่จะต้องนำไปใช้ในกิจกรรมอุปโภคบริโภคหรือผลิตน้ำประปา ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องใช้เฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละ 2 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรซึ่งทางชลประทานได้มีการประเมินว่าในแต่ละเดือนน้ำจะสูญเสียจากกว๊านพะเยาไปกับการใช้ผลิตประปาและระเหยไป จะทำให้สามารถใช้ได้ถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีนี้ต้องขอความร่วมมือกับเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชฤดูแล้งเพราะเกรงจะได้รับความเสียหายเนื่องจากหากปริมาณน้ำกว๊านพะเยาไม่สามารถส่งไปเลี้ยงสำหรับการเกษตรได้

สัมภาษณ์….นายปราโมกย์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา