จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวความพร้อมเมืองท่องเที่ยวรอง ที่จะรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช็อป ใช้ ที่มีร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กลุ่ม OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ชั้นนำเข้าร่วมโครงการให้ ชิม ช็อป ใช้ คับคั่ง


จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าวความพร้อมเมืองท่องเที่ยวรอง ที่จะรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช็อป ใช้ ที่มีร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กลุ่ม OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ชั้นนำเข้าร่วมโครงการให้ ชิม ช็อป ใช้ คับคั่ง

บ่ายวันนี้ ( 24 ก.ย.62 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คลังจังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการ ททท.ประจำจังหวัดจันทบุรี ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี และนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันแถลงข่าว ความพร้อมของร้านค้า โรงแรม ที่พัก ในจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการ ชิม ช็อป ใช้ ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และมีผู้ประกอบการ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในส่วนของร้านค้า โรงแรม ที่พัก ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กลุ่ม OTOP และ วิสาหกิจชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการ รวม 657 ราย แยกเป็นประเภท ชิม คือร้านอาหาร 288 ร้าน / ประเภทช็อป ร้านจำหน่ายของที่ระลึก กลุ่ม OTOP และ วิสาหกิจชุมชน 211 ร้านค้า และ ประเภทใช้ คือ โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์เข้าร่วมโครงการ 158 แห่งซึ่งโรงแรม ที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดจันทบุรีมีสถิติยอดเข้าร่วมโครงการสูงที่สุดในภาคตะวันออก อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลได้ขยายเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นช่องทางการใช้จ่ายเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น ชิม ช็อป ใช้ ออกไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ขอเข้าร่วมโครงการมาตรการ ชิม ช็อป ใช้ ได้วันละ 1 ล้านคนทั่วประเทศ จากเป้าหมาย 10 ล้านคน และที่ผ่านมา 2 วัน มีผู้ลงทะเบียนทะลุเป้าหมายจนระบบปิดรับลงทะเบียนอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ดังนั้น ผู้ที่สนใจจะรับเป๋าตัง ชิม ช็อป ใช้ต้องวางแผนการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก