Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ น.ส.วัชรีย์ พงษ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยวฝ่าย ศดธ. เข้าไกล่เกลี่ยกรณีผู้ ร้องเรียนเรื่องหนี้สิ้น

เมื่อ ๒๕๑๐๓๐ ต.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)
ร่วมกับ น.ส.วัชรีย์ พงษ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยวฝ่าย ศดธ. เข้าไกล่เกลี่ยกรณีผู้
ร้องเรียนเรื่องหนี้สิ้น จากการที่ นายสวง เงินบำรุง อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๒ ม.๑ ต.มหาโพธิ
อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ไปเซ็นต์เครื่องอุปโภคบริโภคจากร้านค้าของ นายสมชาย สีเขียว
อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๖ ม.๔ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท
ไม่ยอมมาจ่าย จากการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ นายสวงฯ ยินยอมจ่ายหนี้ให้เป็นรายเดือน
เดือนละ ๕๐๐ บาท จนครบ ปลัดจึงทำหนังสือเพื่อยืนยันไว้เป็นหลักฐาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย