Uncategorized

พะเยา นักวิการการทั่วโลก 10 กว่าประเทศ ดูงานประมงพื้นบ้านแห่งโลก ศูนย์เรียนรู้ ประมงพื้นบ้าน ร่องไฮ

พะเยา นักวิการการทั่วโลก 10 กว่าประเทศ ดูงานประมงพื้นบ้านแห่งโลก ศูนย์เรียนรู้ ประมงพื้นบ้าน ร่องไฮ

 

วันที่ 25 ตค61 นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน บ้านร่องไฮ หมู่ 1 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันต้อนรับนักวิชาการจาก10 กว่าประเทศ ทั่วโลก เดินทางมาศึกษาดูงานประมงพื้นบ้านแห่งโลก ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประมงพื้นบ้านและเป็นหมู่บ้านที่ติดกับกว๊านพะเยาจึงได้จัดเป็นสถานที่เรียนรู้เกี่ยวกับประมงพื้นบ้านซึ่งในวันนี้มีนักวิชาการด้านการประมงจากทั่วโลก กว่า 10 ประเทศ เข้ามาเยี่ยมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านร่องไฮ เพื่อนำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านการประมงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการประมงพื้นบ้าน อาทิการ การหาปลาในน้ำ ด้วยวิธีการหลายรูปแบบ แบบพื้นบ้าน การใช้ ไซ ตุ้ม แห ยอ และฯลฯ หาปลา การเลี้ยงกบ การทำมีด ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวในจังหวัดพะเยา ที่ทำมีดขาย และ ดูสวนเกษตรแบบผสมผสาน แบบครบวงจร ซึ่งก็ได้สร้างความพึงพอใจแก่นักวิชาการชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง