Uncategorized

“ทายกทายิกา” บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว”วัดศิลามงคล!!๚

“ทายกทายิกา” บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโว”วัดศิลามงคล!!๚

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ทายกทายิการ่วมจัดงานประเพณีอกกพรรษาตักบาตรเทโว “ท่านพระครูสถิตคุณาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดศิลามงคล๚เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เวลา 08.40 น.รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ผู้นำชุมชน,ทายกทายิการ่วมพิธีงานบุญออกพรรษา,ตักบาตรเทโวฯ
บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาที่วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญโดยการนำจตุปัจจัยไทยทานข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้าและรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงออกพรรษาฯ!!

ชาวบ้านทุกทั่วสารทิศจำนวนมากต่างหลั่งไหลนำจตุปัจจัยไทยทานข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กันอย่างคึกคัก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งถวายเป็นการอุทิศส่วนพระกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล รัชกาลที่ 9 โดยในวันออกพรรษาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของชาวชุมชนซึ่งในวันนี้ชาวบ้านหินตั้งถือว่าเป็นการออกพรรษาและจะทำบุญกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปและเป็นสิริมงคลในช่วงออกพรรษา และมีการตักบาตรเทโวโรหนะกัน ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด เป็นประจำทุกปีสืบต่อไปฯ!!!

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
101 smart city. รายงาน