รพ.สต.โนนเปือย บายศีสู่ขวัญต้อนรับหมอใหม่”


“รพ.สต.โนนเปือย บายศีสู่ขวัญต้อนรับหมอใหม่”

ที่ห้องประชุมชั้น2 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 ตุลาคม 2562 เวลา09.30 น.นายราเชษฐ ไตรยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโนนเปือย เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเจ้าหน้าที่พยาบาลคนใหม่คือนางเพียงนคร คำผา(อ๋อย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการซึ่งย้ายมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายราเชษฐ ไตรยสุทธิ์ ยังได้กล่าวถึงการทำงานของ อสม.ว่าในปีงบประมาณ 2563 อสม.คือกลไกลของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนพร้อมยังเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจปัญหาชุมชนเป็นอย่างดีและได้มีการคัดเลือกประธาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)ที่คนเดิมได้หมดวาระลงในเดือนธันวาคม2562 ที่จะถึงนี้ การบายศรีสู่ขวัญครั้งนี้มีแขกมาร่วมเป็นเกียรติเช่นนายเฉลา บุญทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย นายสุพรรณ วรชินา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยพร้อมผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านร่วมเป็นเกียรติรวมทั้งสิ้น 180 คน สร้างสรรค์สังคม ระดมภูมิปัญญา แก้ปัญหาสุขภาพ

// พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว

,