Uncategorized

ร้อยเอ็ด”เปิด”ปฐมนิเทศนศ.”ภาคเรียนที่ 2/2561ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

ร้อยเอ็ด”เปิด”ปฐมนิเทศนศ.”ภาคเรียนที่ 2/2561ณ กศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด๚!!

 

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น.นายภาสกร ชมภูบุตร ผอ/ครูชำนาญการ,กศน.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมนางกาญจนธัฐ์ ชมภูบุตร ครูกศนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,หัวหน้า.ตำบลโนนรัง ได้เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาในภาคเรียนที่2/2561.มีผู้เข้าเรียนรับฟังการบรรยาย ในครั้งนี้เป็นจำนวนพอสมควร,การสร้างงานสร้างคนในชุมชนโนนรังเพื่อเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตฯพี่น้องชาว.ตำบลโนนรังพร้อมพี่น้องชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้สมัครใจเข้าเรียนกันมาเรื่อยทางกศน.ตำบลโนนรังได้เสริมความรู้และทักษะและตั้งใจเพื่

 

อพัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ในด้านการปฏิบัติต่อชุมชนโนนรังตามนโยบายของการพัฺฒนาของกศน.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กันต่อไปฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

____________________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ส.ปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด