ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ปี 2566

ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อม จัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ปี 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ข้าวหอมมะลิ จากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ ให้หลากหลายช่องทาง

ตลอดจนนำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสม กับพื้นที การแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสินค้าการเกษตรอื่นๆ สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีการจัดงานด้านข้าวหอมมะลิที่เป็นทางการประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และกระบวนการในการผลิตข้าวทั้งระบบ รวมถึงได้มีโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ และพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอุตสาหกรรม ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ