ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ หรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และจะได้จัดงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ในหัวข้อ “ข้อห้าม กฏหมาย นโยบาย การกำหนดสถานะบุคคลตามกฏหมาย” และเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ กรณีศึกษาบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ แก่นิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่,สถานะบุคคล,กระทรวงยุติธรรม,สำนักยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และกรบสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา