Uncategorized ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลคลองสระ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2562 ) นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลคลองสระ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ โดยมี นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระเป็นประธาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ. อาคารพาฝัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรและตัวแทนชุมชนในตำบลคลองสระ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ

สุภาพร พ่วงขำ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายงาน