Reporter&Thai Army Uncategorized

คุยนอกรอบ “… ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ร่วมกันวางแผนสกัดปัญหาหมอกควันไฟป่า…เตรียมจัดแนวกันไฟแผ่นดิน อย่างยิ่งใหญ่!!!

” คุยนอกรอบ “… ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หารือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ร่วมกันวางแผนสกัดปัญหาหมอกควันไฟป่า…เตรียมจัดแนวกันไฟแผ่นดิน อย่างยิ่งใหญ่!!!

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น TBC ฝ่ายไทย (อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) พร้อมด้วย พันเอก ต่อสิ่นอู ผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม พบปะพัฒนาสัมพันธ์หารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ที่ประชุมได้เน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนข่าวสาร การประสานงานการสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อนําไปสู่การสร้างความร่วมมือในทุกด้าน อาทิเช่น การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารทั้งสองประเทศตามแนวชายแดน, การจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน, การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ ขอความร่วมมืองดกระบวนการเผาหรือทำให้เกิดฝุ่นละออง ควัน และมลพิษที่เป็นภัย

และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และพบปะพูดคุยเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของไฟป่าและหมอกควัน ที่มีผลต่อทั้งสองประเทศ และขอความร่วมมือในการจัดระเบียบการเผา ในพื้นที่เกษตรกรรม และควบคุมไฟป่าข้ามแนวชายแดนไทย – เมียนมา, การจัดกิจกรรมพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน , การจัดกิจกรรมการป้องกันไฟป่าเเละปัญหามลพิษอันเกิดจากหมอกควัน พร้อมทั้งหารือการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ตามแนวชายแดน ทำให้เกิดค่าฝุ่นละอองในอากาศได้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศ ไทย – เมียนมา จึงร่วมมือจัดกิจกรรมการ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ราษฎรทั้งสองประเทศงดเผาทุกชนิด เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ทางด้านฝ่ายเมียนมาได้ให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยเป็นอย่างดี ทําให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งฝ่ายทหารของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก ทั้งในระดับพื้นที่และระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ส่งผลทําให้สามารถที่จะควบคุมแนวชายแดนให้เกิดความสงบเรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศในอนาคต

ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ทั้งสองฝ่าย ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดมิตรภาพ เเละเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศโดยต่อเนื่อง

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อม พันเอก ต่อสิ่นอู ผู้บังคับการกองบังคับการยุทธศาสตร์ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา นำคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน และพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงภารกิจการช่วยเหลือ 13 หมูป่าอะคาเดมี่ และการปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลก รวมถึงร่วมเล่นกีฬาพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างชื่นมื่น ซึ่งบรรยากาศของการพบปะสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความชื่นมื่น เปี่ยมด้วยอัธยาศัยเเละมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน เเสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดียิ่งของทั้ง 2 ประเทศ ต่อไป