Uncategorized

ร้อยเอ็ดจัดงาน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ดจัดงาน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วม

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถานและสถานที่สาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัด และลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดีในนาม “คณะลูกเสือแห่งชาติ”