ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

พช.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน“เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiangmai silverware & lacquerware festival) ครั้งที่ 1”

พช.เชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน“เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiangmai silverware & lacquerware festival) ครั้งที่ 1”

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำสัปดาห์ โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ (Chiangmai silverware & lacquerware festival) ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 รวม 4 วัน เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ชุมชนวัวลาย (วัดหมื่นสาร วัดศรีสุพรรณ วัดนันทาราม) ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

1) เปิดอารามงามวัฒนธรรมชุมชนวัวลาย
2) ท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ชุมชนดั้งเดิมวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่
3) ของที่ระลึกปีใหม่ โอทออปภาคเหนือ
4) กิจกรรม ณ วัดหมื่นสาร : กาดหมั้วคัวเงินลายต้อง ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่น หอศิลป์ 3 ครูบา สักการะกู่อิฐอัฏฐิครูบาศรีวิชัย
5) กิจกรรม ณ วัดศรีสุพรรณ : ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก การประกวดฝีมือดุนโลหะ(ครั้งที่ 1) นิทรรศการหัตถศิลป์วัดศรีสุพรรณ สวดมนต์ข้ามปีสักขีบารมีข้ามชาติ เทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตารับขวัญปีใหม่
6) กิจกรรม ณ วัดนันทาราม : เปิดปัดฝุนนันทารามบ้านเขิน นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน สักการะหลวงพ่อเพชร พระธาตุทักษาเมืองเชียงใหม่ กาดหมั้ว คัวฮัก คัวหาง(เครื่องเขิน) สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าเก่า ทำบุญตักบาตรเช้าต้อนรับปีใหม่
7) พิธีเปิดงาน ณ ข่วงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.

//// พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศ : รายงาน ////