Reporter&Thai Army

ได้รับแจ้งจากราษฎร บ.สองแคว ม.๕ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จว.น.น. ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน

เมื่อ ๒๕๑๗๒๐ มี.ค.๖๒ ได้รับแจ้งจากราษฎร บ.สองแคว ม.๕ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จว.น.น. ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณอาคารหอประชุมประจำหมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอมาทางทิศใต้ประมาณ ๘๐๐ เมตร พ.อ.รัตนะ พัฒนะโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ จึงได้มอบหมายให้ ร.ท.ภัทร์ สาคะรัง ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๒ ประสานฝ่ายป้องกันบรรเทาสารธารณภัย อบต.นาไร่หลวง นำรถน้ำเข้าดับเพลิงในที่เกิดเหตุ และได้นำกำลังพลเข้าทำการช่วยเหลือโดยด่วน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓๐ นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ในเหตุการณ์ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายเบื้องต้นได้แก่ตัวอาคาร และของใช้ประจำหมู่บ้านบางส่วน จากการสันนิษฐานคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร พงส.สภ.สองแคว จำดำเนินการรวบรวมหลักฐานต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๒๕๑๘๐๐ มี.ค.๖๒ เหตุการณ์ปกติ

https://youtu.be/j3AmM4A_BzE

https://youtu.be/2pZO7KSN7D8