Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.บางมูลนาก ลงพื้นร่วมกับนายบำรุง วรรณฤกษ์งาม ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานชำนาญการพิเศษ ) พร้อมด้วยนางสาวกัญญณัท สุนทรวิภาต ปลัดอำเภอ และ จิตอาสา

เมื่อ 260900 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.บางมูลนาก ลงพื้นร่วมกับนายบำรุง วรรณฤกษ์งาม ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานชำนาญการพิเศษ ) พร้อมด้วยนางสาวกัญญณัท สุนทรวิภาต ปลัดอำเภอ และ จิตอาสา ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก ร่วมกัน ทำความสะอาด ณ วัดพฤษะวัน ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก เพื่อเตรียมจัดงานบูชาครูใหญ่วัดพฤกษะวัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย