ข่าว สระแก้ว

รมว.พม.ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

https://youtu.be/i25JvGWnHi0

รมว.พม.ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
( 26 เมษายน 2562) เวลา 10. 30 น. ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต.ห้วยโจด หรือ ศปก. ต. ห้วยโจด พร้อม นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวคณะผู้บริหาร พม. และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
โดยกิจกกรมในช่วงเช้า พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลห้วยโจด และกิจกรรมCSR ณ โรงเรียนไทยรัฐ 83 ส่วนในช่วงบ่ายกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกแบบ พร้อมชมผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มสตรีภายใต้การดูแลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวและกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดสระแก้วพลเอกอนันตพร กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมที่พบส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงในครอบครัวซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การหึงหวง ความไม่เข้าใจกันและนำมาซึ่งการทำร้ายร่างกาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรีและการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ได้ดำเนินการในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกช่องทาง ทั้งการสร้าความรู้ความเข้าใจ ช่องทางการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและการรณรงค์ปรับเจตคติรวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวระดับตำบลในรูปแบบของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในดูแลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านครอบครัวในชุมชนซึ่งปัจจุบันมีศพค. อยู่ทั้งหมด 7,133 แห่งทั่วประเทศและได้ดำเนินการยกระดับ ศพค. ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก. ต.) โดยสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสหวิชาชีพในพื้นที่ในการดำเนินงานในเชิงป้องกันและแก้ไข โดยในปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการยกระดับศพค. เป็นศปก. ต. ให้ได้จำนวน 878 ศูนย์ฯและปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 708 ศูนย์ฯสำหรับ ศพค.ห้วยโจด มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินงานด้านครอบครัวจนได้รับรางวัลศพค. ดีเด่นจากพม. 2 ปีซ้อนในปี 2558 และปี 2559 และวันนี้ได้ยกระดับให้เป็น ศปก. ต. ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนถึงความทุ่มเทและเสียสละเวลาของคนในชุมชนในการทำงานเพื่อชุมชนของตนเพราะเมื่อประชาชนเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนหรือดำเนินงานเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งแล้วการพัฒนาสังคมก็จะเป็นไปอย่างยั่งยืนพลเอกอนันตพร กล่าวต่อไปว่า การเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลห้วยโจดในวันนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมกระบวนการทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับพื้นที่และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบถึงช่องทางการขอรับบริการสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายผ่านการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือจากหน่วยงานขอกระทรวง พม. คณะทำงาน ศปก.ต. ในพื้นที่และทีมสหวิชาชีพที่จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ“ ขอฝากพี่น้องประชาชนหากพบเห็นความรุนแรงขออย่านิ่งเฉยหากไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเองสามารถแจ้ผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจหรือแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม พม. โทรสายด่วน 1300 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงหรือประสานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก. ต.) และขอเน้นย้ำว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยและต้องไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศให้มีความมันๆเจริญก้าวหน้าต่อไป”